Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Iwierzyce  sprawdź informacje Na Mapie gminy Iwierzyce

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Iwierzyce.

Mapa Geoportal Iwierzyce

Dane urzędu

Urząd Gminy IwierzyceIwierzyce 80Iwierzyce, 39-124

Tel: 17 7455950 wewn. 123

Fax: 17 2221444

E-mail: gmina@iwierzyce.pl

Powiat: ropczycko-sędziszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Iwierzyce: 1815012

Witryna: www.iwierzyce.pl

Władze lokalne: Wójt Ryszard Filipekgmina@iwierzyce.pl

Gmina Iwierzyce w liczbach

Powierzchnia gminy Iwierzyce*

66 km2

2002 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Iwierzyce*

7 735 mieszkańców

1196 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Iwierzyce*

118 mieszkańców na km2

675 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Iwierzyce

Geoportal Iwierzyce prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Iwierzyce

Jak powstał Geoportal gminy Iwierzyce?

Geoportal Iwierzyce powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Iwierzyce, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Iwierzyce umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Iwierzyce

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Iwierzyce?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Iwierzyce;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Iwierzyce;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Iwierzyce;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Iwierzyce;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Iwierzyc.
Informacje na Geoportalu Iwierzyce

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Iwierzyce?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Iwierzyce;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Iwierzyce;
 • Rejestr MPZP Iwierzyce;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Iwierzyce;
 • Mapa Topograficzna gminy Iwierzyce;
 • Mapa Solarna gminy Iwierzyce;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Iwierzyce;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Iwierzyce

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Iwierzyce?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Iwierzyce.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Iwierzyce łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Iwierzycach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Iwierzyc zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Iwierzyce, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Iwierzyce oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Iwierzyce. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Iwierzyc możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Iwierzyc. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Iwierzyce. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Iwierzyce.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Iwierzycach.

  Geoportal gminy Iwierzyce posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Iwierzyce. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Iwierzycach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Iwierzyce przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Iwierzycach.

  W Geoportalu Iwierzyce przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Iwierzyce. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Iwierzycach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Iwierzyce zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Iwierzyce, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Iwierzyce oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Iwierzyce.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Iwierzyce. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Iwierzyce są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Iwierzyce podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Iwierzyce.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Iwierzycach. W Geoportalu gminy Iwierzyce udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Iwierzycach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Iwierzyce.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Iwierzyce. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Iwierzyce dla mieszkańców

Geoportal Iwierzyce jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Iwierzyce. Na mapie Iwierzyc sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Iwierzyce mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Iwierzyce. Korzystając z map Geoportalu gminy Iwierzyce w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Iwierzyce są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Iwierzyce dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Iwierzyce dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu